I zaśniesz zdrowo!

1 » Polityka prywatności2

Waluta

Kontakt

Promocje

Aero Inspiration Deluxe 180x200

Aero Inspiration Deluxe 180x2001 700,00 zł1 540,00 zł

Aero LuxBed 140x200

Aero LuxBed 140x2001 760,00 zł1 600,00 zł

Aero Exclusive 160x200

Aero Exclusive 160x2003 080,00 zł2 700,00 zł

Golog

Golog4 100,00 zł3 280,00 zł

Aero Destiny Comfort 120x200

Aero Destiny Comfort 120x200830,00 zł750,00 zł

Aero Breeze 100x200

Aero Breeze 100x200550,00 zł490,00 zł

Aero Breeze 120x200

Aero Breeze 120x200615,00 zł565,00 zł

Aero Breeze Luxe 100x200

Aero Breeze Luxe 100x200610,00 zł550,00 zł

Hity sklepowe

1
Aero Cloud Comfort

Aero Cloud Comfort180,00 zł130,00 zł

Aero LuxBed Deluxe 180x200

Aero LuxBed Deluxe 180x2002 360,00 zł2 150,00 zł

Aero Exclusive Comfort Luxe 180x200

Aero Exclusive Comfort Luxe 180x2003 070,00 zł2 660,00 zł

Aero LuxBed Comfort 90x200

Aero LuxBed Comfort 90x2001 580,00 zł1 450,00 zł

  • Transferuj

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzania  swoich danych osobowych, zachowując   prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy. 
Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających. 
Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe, zawarte w niniejszej umowie, Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie naruszy praw i wolności osoby, której dane dotyczą; i nie będzie udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisach powszechnie obowiązujących oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszego działu. Sprzedający informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem: firmy dostarczającej oprogramowanie do zarządzania Sklepem,dla której dane te są niezbędne do poprawnego działania systemu; firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności; oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki.

Przejdź do strony głównej