I zaśniesz zdrowo!

» Polityka prywatności

Waluta

Kontakt

Promocje

Aero Inspiration Deluxe 90x200

Aero Inspiration Deluxe 90x200930,00 zł840,00 zł

Aero LuxBed Deluxe 180x200

Aero LuxBed Deluxe 180x2002 360,00 zł2 150,00 zł

Aero Exclusive 100x200

Aero Exclusive 100x2002 160,00 zł1 920,00 zł

Aero Destiny 90x200

Aero Destiny 90x200610,00 zł550,00 zł

Aero Destiny Comfort 100x200

Aero Destiny Comfort 100x200650,00 zł580,00 zł

Aero Destiny 160x200

Aero Destiny 160x200940,00 zł850,00 zł

Aero Luxuria Deluxe 180x200

Aero Luxuria Deluxe 180x2001 470,00 zł1 320,00 zł

Aero Exclusive Comfort Luxe 80x200

Aero Exclusive Comfort Luxe 80x2001 660,00 zł1 460,00 zł

Hity sklepowe

1
Aero Cloud Luxe

Aero Cloud Luxe140,00 zł100,00 zł

Aero LuxBed Deluxe 120x200

Aero LuxBed Deluxe 120x2001 820,00 zł1 660,00 zł

Aero Exclusive Comfort Luxe 100x200

Aero Exclusive Comfort Luxe 100x2001 910,00 zł1 670,00 zł

Aero Exclusive 140x200

Aero Exclusive 140x2002 740,00 zł2 420,00 zł

  • Transferuj
  • E-raty

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzania  swoich danych osobowych, zachowując   prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy. 
Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających. 
Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe, zawarte w niniejszej umowie, Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie naruszy praw i wolności osoby, której dane dotyczą; i nie będzie udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisach powszechnie obowiązujących oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszego działu. Sprzedający informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem: firmy dostarczającej oprogramowanie do zarządzania Sklepem,dla której dane te są niezbędne do poprawnego działania systemu; firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności; oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki.

Przejdź do strony głównej