I zaśniesz zdrowo!

1 » Regulamin2

Waluta

Kontakt

Promocje

Aero Exclusive Comfort 80x200

Aero Exclusive Comfort 80x2001 660,00 zł1 460,00 zł

Aero Exclusive Comfort 160x200

Aero Exclusive Comfort 160x2002 780,00 zł2 420,00 zł

Aero Inspiration Deluxe 160x200

Aero Inspiration Deluxe 160x2001 520,00 zł1 370,00 zł

Aero LuxBed Deluxe 160x200

Aero LuxBed Deluxe 160x2002 150,00 zł1 950,00 zł

Golog

Golog4 100,00 zł3 280,00 zł

Aero Cloud Mini

Aero Cloud Mini130,00 zł90,00 zł

Aero Breeze 180x200

Aero Breeze 180x200880,00 zł800,00 zł

Aero Breeze Luxe 200x200

Aero Breeze Luxe 200x2001 115,00 zł1 010,00 zł

Hity sklepowe

1
Aero LuxBed Deluxe 120x200

Aero LuxBed Deluxe 120x2001 820,00 zł1 660,00 zł

Aero LuxBed Deluxe 180x200

Aero LuxBed Deluxe 180x2002 360,00 zł2 150,00 zł

Aero Exclusive Comfort Luxe 90x200

Aero Exclusive Comfort Luxe 90x2001 800,00 zł1 580,00 zł

Aero LuxBed Comfort 180x200

Aero LuxBed Comfort 180x2002 460,00 zł2 250,00 zł

  • Transferuj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU


 

Sklep Internetowy działający pod adresem www.aero-materace.pl, prowadzony jest przez firmę:
AERO-MATERACE Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Góralska 57B/1 80-292 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000584967, NIP 7010518104, REGON 362944048.


Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.


 

ZASADY ZAMAWIANIA TOWARU


1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet.

2. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia znajdujący się na stronie sklepu internetowego.

3. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

4. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.


CENA TOWARU


1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

3. Klient nie ponosi kosztów dostawy zamówionego towaru.ZASADY REALIZACJI  ZAMÓWIENIA  I DOSTAWY  TOWARU1. Wysyłka materacy i poduszek.


a. Czas realizacji zamówienia wynosi 14-21 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia.


b. Przewidywany czas dostawy wynosi do 3 dni.
 
c. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy, a więc łącznie do 24 dni.


2. Wysyłka łóżek i stelaży.

a. Czas realizacji zamówienia wynosi 3-30 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia.

b. Przewidywany czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych.

c. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy, a więc łącznie 33 dni roboczych.3. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Ciężar pokrycia kosztów przesyłki spoczywa na Sprzedającym.

5. Kurier nie wnosi zamówionych produktów. Paczkę należy odebrać z samochodu firmy kurierskiej.

6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika firmy Kurierskiej.

7. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

8. W przypadku zamówień niestandardowych lub hurtowych, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia przedpłaty w wysokości 50% całkowitej wartości zamówienia.

9. Produkty są wysyłane nowe nie noszące śladów użytkowania.

10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

a. Niedostarczenie Produktu lub opóźnienie jego dostarczenia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy i danych kontaktowy.

b. Niedostarczenie Produktu lub opóźnienie jego dostarczenia wynikające z chwilowego braku produktu lub opóźnień będących konsekwencją problemów przy produkcji.


 


ZASADY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONY TOWARZa zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

1. Płatność przy odbiorze towaru (należność pobiera kurier).

2. Przelewem bankowym na konto sklepu prowadzone przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
   o numerze rachunku: 43 1030 0019 0109 8503 0013 8597

4. Za pośrednictwem płatności Transferuj.plZAWARCIE UMOWY


1. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

2. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

4. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem:
www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

5. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień.


REKLAMACJE


1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne lub towar nie jest zgodny z opisem powinien odesłać go na adres: AERO-MATERACE Sp. z o.o. ul. Góralska 57B/1 80-292 Gdańsk.

2. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@aero-materace.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 

     1. Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji.
     2. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego.
     3. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego.
     4. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.


3. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokument zakupu paragon lub  faktura
VAT, który Klient otrzymuje po odbiorze towaru.

 

4. Koszty związane z  odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po
 otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.ZWROT TOWARU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania przesyłki.

2. Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy klient ma kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru.

3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.

4. Zwracany towar należy wysłać na adres: AERO-MATERACE Sp. z o.o. ul. Góralska 57B/1 80-292 Gdańsk.

5. Koszt transportu towaru ponosi kupujący.

6. Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą.

7. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w formie  przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

8.Pieniądze zostaną zwrócone do 10 dni roboczych od daty kiedy zwracany towar dotrze do sklepu.

9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia/faktury……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)


8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej z AERO-MATERACE Sp. z o.o. nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi), w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  

 

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE1. Klient dokonujący zakupów oświadcza, że zapoznał się z regulaminem sklepu internetowego aero-materace.pl

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a także ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Jeżeli w niniejszym regulaminie, znajdują się tzw. klauzule uznane za niedozwolone to sprzedawca oświadcza, że znalazły się w jego treści bez złej woli sprzedawcy i bezwzględnie uznaje się je za nieważne i  nieobowiązujące kupującego.


Przejdź do strony głównej